Kontakta oss

Riksföreningen Metabol Hälsa
c/o EBC, Box 55
137 25 Dalarö
E-post: info@metabolhalsa.se   Tel: 0708-125 467

Bankgiro: 195-1607
Swish: 123 270 0441

Org.nr. 802507-8695

Om föreningen

Riksföreningen för Metabol Hälsa /RMH/ (org.nr: 802507-8695) är en ideell förening bildad i mars 2017 på initiativ av Lars Bern och LO Landin.

Föreningen skall verka för att sprida information och kunskap om hur man tar ansvar för och vårdar sin metabola hälsa så att man slipper drabbas av en eller flera av de s.k. välfärdssjukdomarna och inte ligger den redan överbelastade sjukvården till last.

På årsmötet 6 juni 2022 beslöts att den nyvalda styrelsen skall organisera och leda samgåendet med den ideella föreningen Nordic Nutrition Council /NNC/, som läggs ner och går upp i RMH senast i oktober 2022. Den sammanslagna föreningen får ett nytt namn med samma org. nr. som ovan.

Föreningens stadgar läs här.

Styrelse i Riksföreningen för Metabol Hälsa (vald 6 juni 2022):

Ordförande:
Lars-Olof (LO) Landin

Övriga ledamöter:
Mona B Sjöberg, v. ordförande
Ingela Carlberg, sekreterare
Tony Berglund, hemsidesansvarig och dataskyddsombud
Kaisa Franck, information och PR

Suppleanter:
Gunilla Andersson
Bo Engborg
Robert Lindell

Adjungerade:
Linda Lord, registrator
Eva Ottosson de Jong, aukt. redovisningskonsult

Revisorer:
Lars Bern
Filippa Hultman