Kontakta oss

Riksföreningen Metabol Hälsa
c/o EBC, Box 55
137 25 Dalarö
E-post: info@metabolhalsa.se   Tel: 0708-125 467

Bankgiro: 195-1607
Swish: 123 270 0441

Om föreningen

Riksföreningen för Metabol Hälsa (org.nr: 802507-8695) bildades i mars 2017 på initiativ av Lars Bern och LO Landin.

Föreningen skall verka för att sprida information och kunskap om hur man tar ansvar för och vårdar sin metabola hälsa så att man slipper drabbas av en eller flera av de s.k. välfärdssjukdomarna och inte ligger den redan överbelastade sjukvården till last.

Föreningens stadgar läs här.

Styrelse i Riksföreningen För Metabol Hälsa:

Ordförande:
Ralf Sundberg

Övriga ledamöter:
Lars Bern v. ordförande och kassör
Lars-Olof (LO) Landin, sekreterare och medlemsansvarig
Tony Berglund, funktionsmedicinsk terapeut och hemsidesansvarig
Gunilla Edelstam, jurist, ansvarig för marknadsaktiviteter
Ewa Meurk, funktionsmedicinsk terapeut
Linda Lord, registrator