Näringsämnen

Att jaga en skugga

Skolmedicinen och makteliten är idag fullt sysselsatta med att jaga och låtsas bekämpa en skugga – SARS-CoV-2 viruset. Strategin är att skapa maximal rädsla hos befolkningen för att lättare driva igenom sin agenda The Great Reset och sälja miljardtals vaccindoser. Coronapandemin är nämligen en skuggbild av något mycket allvarligare och mer omfattande – närmare bestämt …

Att jaga en skugga Läs mer »

Skolmedicinens kostråd ligger bakom svår sjuklighet i Covid-19

Tidiga observationer under coronapandemin visade tydligt att metabol sjuklighet kraftigt ökade risken för allvarlig sjuklighet och komplikationer vid Covid-19. På många håll observerades en högre dödlighet bland patienter med övervikt, högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjuklighet osv.. Man kunde med fog hävda att svår Covid-19 var ytterligare en metabol sjukdom. Jag har tidigare skrivit om detta och …

Skolmedicinens kostråd ligger bakom svår sjuklighet i Covid-19 Läs mer »

Nej tack, inga fler kostråd från det skolmedicinska etablissemanget!

Studier på en rad håll i världen av Covid-19 sjukligheten har, som jag tidigare skrivit om, visat att Coronapandemin är en delpandemi i en annan mycket större pandemi – nämligen den metabola pandemin av ökande sjuklighet. I min bästsäljande bok Den Metabola Pandemin beskriver jag hur den senare pandemin redan har påverkat nästan halva mänskligheten …

Nej tack, inga fler kostråd från det skolmedicinska etablissemanget! Läs mer »

Kan Alzheimer botas?

Vännen Sven Erik Nordin har behandlat det rubricerade ämnet på Facebook. Detta är ytterligare ett tragiskt exempel på hur det medicinindustriella komplexet sopar kunskap, som skulle kunna rädda massor av människor och spara miljarder för samhället, under mattan. Som vanligt måste jag säga, eftersom vi just nu upplever samma fenomen när det gäller billiga medel för att …

Kan Alzheimer botas? Läs mer »

Kan stora doser C-vitamin rädda Covid-19 sjuka?

Jag efterlyser skyndsam forskning rörande C-vitaminets roll vid Covid-19 infektion eftersom vitaminet av allt att döma är viktigt. För att förstå C-vitamins betydelse vid behandling av svåra infektioner som Covid-19, är det viktigt att veta att närvaro av C-vitamin är av central betydelse för att stressmekanismerna, immunförsvaret eller nervsystemet skall fungera. Jag har inte stött …

Kan stora doser C-vitamin rädda Covid-19 sjuka? Läs mer »

Coronapandemin är driven av den metabola pandemin

Jag har i tidigare krönikor rörande coronapandemin hävdat att den är en del av den metabola pandemin som jag redogör för i boken med samma namn. Efterhand som det kommer in allt mer data rörande coronapandemin förstärks bilden av att den bara är ytterligare en yttring av denna metabola pandemi som snart omfattar halva jordens …

Coronapandemin är driven av den metabola pandemin Läs mer »

Varför dör läkare tidigare?

Det är numera ett ganska känt faktum att de flesta dödsfall – särskilt bland äldre – har iatrogena orsaker (iatrogen = gammalgrekiska för ”av läkare förorsakat”). Den amerikanske forskaren och författaren Bruce Lipton hävdar med emfas att denna orsak är den absolut vanligaste i USA – alltså vanligare än hjärt- och kärlsjukdom, cancer, Alzheimer och …

Varför dör läkare tidigare? Läs mer »