Miljö&Hälsa

Ät mindre och lev friskare

En av landets få mycket begåvade vetenskapsjournalister Henrik Ennart kartlade för fyra-fem år sedan de s.k. blå zonerna i världen. De utmärker sig genom befolkningens exceptionellt långa livslängd och att de har många hundraåringar. Han presenterade resultatet av sin kartläggning i boken Åldrandets gåta. Två år senare följde han upp erfarenheterna från de blå zonerna …

Ät mindre och lev friskare Läs mer »

Dolt hot mot vår hälsa som varit känt över 100 år

Historielösheten Något av det sorgligaste jag upplevt sedan jag började fördjupa mig i delar av dagens medicinska vetenskap i väsvärlden, är historielösheten. Jag har funnit fantastiskt viktig och relevant forskning från hundra år bakåt i tiden som sopats under mattan av vår skolsjukvård och fått falla i glömska. En av de forskare från förra sekelskiftet …

Dolt hot mot vår hälsa som varit känt över 100 år Läs mer »

Vi måste satsa på egen förebyggande hälsovård

Vi som startat Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) har utgått från den dystra observationen att dagens västerländska system för hälso- och sjukvård inte lyckats med sin uppgift att vända en i huvudsak negativ utveckling för människors metabola hälsa. En lång rad sjukdomar, där de metabola dominerar, ökar i befolkningen. Snart måste varannan räkna med att …

Vi måste satsa på egen förebyggande hälsovård Läs mer »

Big Food skakas av ökande efterfrågan på ekologisk mat

Big Food Jag har i olika sammanhang försökt teckna bakgrunden till den strategi som styr livsmedelsindustrin – Big Food. Strävan efter global marknadsdominans är en central del i strategin för alla globala och multinationella företag och banker. Genom en sådan dominans kan man skapa monopol och oligopol inom vilka man kan styra den internationella prisstrukturen …

Big Food skakas av ökande efterfrågan på ekologisk mat Läs mer »

Artrikedomen är nyckeln till ett hälsosamt liv på jorden

Efter snart femtio års engagemang och arbete med miljöfrågor, blir jag för var dag allt mer övertygad om det starka sambandet mellan ett hälsosamt liv för djur och människor och en omgivande natur med en stor artrikedom. Häromdagen stärktes denna övertygelse när SVT:s Kunskapskanalen visade en film om forskning rörande djurens förmåga att hantera sina …

Artrikedomen är nyckeln till ett hälsosamt liv på jorden Läs mer »