Miljö&Hälsa

Du måste själv ta befälet över din hälsa

I en tidigare krönika redogjorde jag för vad den kände kardiologen Aseem Malhotra pekat på, nämligen att alla kan förbättra sin prognos vid en Covid-19 smitta betydligt, bara genom att ändra sin kost. Det behöver inte ta längre tid än någon månad, så har man minskat risken att bli allvarligt sjuk. Hur man skall äta …

Du måste själv ta befälet över din hälsa Läs mer »

Den misslyckade coronastrategin del 2

Dumpa Livsmedelsverkets och WHO:s kostråd I del 1 påpekade jag att dödligheten i Covid-19 är långt större bland personer som hade en eller fler metabola diagnoser såsom metabolt syndrom med fetma, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjuklighet, cancer, Alzheimer m.m.. Dessa står för uppåt 90% av dödsfallen. Den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra har precis som vi inom …

Den misslyckade coronastrategin del 2 Läs mer »

Skolmedicinmännen förtiger viktig vetenskap för allmänheten!

(Revidering av ursprunglig text 3 maj) De viktigaste vitaminerna för vår hälsa är C- och D-vitamin. Det har gjorts tiotusentals vetenskapliga studier som entydigt visar hur dessa vitaminer har en helt avgörande betydelse för vårt immunförsvar mot olika skadliga patogener. Trots detta hör ni aldrig någon av alla dessa påstått meriterade professorer, som numer dagligen …

Skolmedicinmännen förtiger viktig vetenskap för allmänheten! Läs mer »

Skolmedicinen och journalisterna sviker sina plikter

Jag har under senare år upprepade gånger uppmärksammat det faktum att flertalet skolmedicinare och journalister tjänar andra intressen är det som är deras plikt. Det var bl.a. denna insikt som för tre år sedan låg bakom bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa. I min bok om den metabola pandemin har jag visat hur både skolmedicinen …

Skolmedicinen och journalisterna sviker sina plikter Läs mer »