Vetenskapssamhällets dekadens 4

Flockimmunitet mot Covid-19 Enligt gällande vetenskapshypotes innebär flockimmunitet kortfattat; att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas. Världshälsoorganisationen WHO skrev i juni på sin hemsida under rubriken ”What is herd immunity?” att flockimmunitet är det indirekta skyddet mot en infektionssjukdom …

Vetenskapssamhällets dekadens 4 Läs mer »

Vems ärenden går Livsmedelsverket?

Den vetenskapliga litteraturen har enligt PubMed redan publicerat drygt tre hundra artiklar om betydelsen av högt serum D-vitamin som profylax mot Covid-19 sjuklighet. Vårt serum D-vitamin kan påverkas på två sätt, antingen genom exponering för UV-ljus från solen eller genom vitamintillskott och D-vitaminrik kost. Att D-vitaminet spelar en central roll i immunförsvaret mot SARS-CoV-2 viruset …

Vems ärenden går Livsmedelsverket? Läs mer »

Vaccinfrågan

Coronaepidemin har gjort frågan om användning av vacciner inom sjukvården stekhet. Debatten rasar för och emot att vaccinera sig och propagandamedier som SVT sänder en starkt vinklad programserie mot folkrörelsen som är kritisk till den snabbt ökande användningen av vacciner. För att förstå det som sker på vaccinområdet måste jag rekapitulera hur läkemedelsindustrins strateger tänker. …

Vaccinfrågan Läs mer »

Klimatet – oligarkins täckmantel

Det globala företag som marknadsför den sannolikt absolut hälsovådligaste s.k. livsmedelsprodukten i världen är Coca-Cola. Detta företag säljer en produkt fullproppad med industrisocker som kraftigt höjer blodsockernivån och förfettar levern hos dem som konsumerar produkten. Deras s.k. sockerfria produkter innehåller artificiella sötningsmedel som även frigör insulin och därför är lika skadligt som socker. Detta är …

Klimatet – oligarkins täckmantel Läs mer »

LCHF-kost skulle spara tusentals liv vid Covid-19

Den 29 november skrev jag om sambandet mellan metabol sjuklighet och Covid-19 sjuklighet. Där pekade jag på effekten av bl.a. en kost som höjer blodsockret och hur det ökar risken för inflammationer i blodkärlen. En sådan ökad risk föreligger onekligen i högsta grad för diabetiker och prediabetiker som har ett konstant förhöjt blodsocker. Men nu visar …

LCHF-kost skulle spara tusentals liv vid Covid-19 Läs mer »

Covid-19 är en metabol sjukdom

För att förstå sambandet mellan metabol sjukdom och Covid-19 bör vi främst koncentrera oss på kolhydratmetabolismen. Följande är metabola sjukdomar som faller inom den kategori som har relevans: Prediabetes Typ 2-diabetes Insulinresistens Hypertoni Hjärt-kärlsjukdom Stroke Cancer–inte alla men de flesta Fetma–inte alla feta är metaboliskt sjuka men ca 80% är det Inre förfettning De kliniska erfarenheterna …

Covid-19 är en metabol sjukdom Läs mer »