Fem tusen liv offrade i onödan?

När man tittar på dödligheten i Covid-19 i olika länder runt om i världen i ovanstående diagram framkommer en kuslig verklighet. I västländer där det medicinindustriella komplexet dikterar inom sjukvården är dödligheten per miljon innevånare ca. 5 gånger högre än i en rad andra länder, där man inte underordnar sig dessa ekonomiska intressen hos ett …

Fem tusen liv offrade i onödan? Läs mer »

Nej tack, inga fler kostråd från det skolmedicinska etablissemanget!

Studier på en rad håll i världen av Covid-19 sjukligheten har, som jag tidigare skrivit om, visat att Coronapandemin är en delpandemi i en annan mycket större pandemi – nämligen den metabola pandemin av ökande sjuklighet. I min bästsäljande bok Den Metabola Pandemin beskriver jag hur den senare pandemin redan har påverkat nästan halva mänskligheten …

Nej tack, inga fler kostråd från det skolmedicinska etablissemanget! Läs mer »

Kan Alzheimer botas?

Vännen Sven Erik Nordin har behandlat det rubricerade ämnet på Facebook. Detta är ytterligare ett tragiskt exempel på hur det medicinindustriella komplexet sopar kunskap, som skulle kunna rädda massor av människor och spara miljarder för samhället, under mattan. Som vanligt måste jag säga, eftersom vi just nu upplever samma fenomen när det gäller billiga medel för att …

Kan Alzheimer botas? Läs mer »

Studie för att undersöka om en vanlig astmamedicin kan stoppa det värsta av COVID-19

I början av juli gav läkaren dr Richard Bartlett i Texas en intervju där han berättade om hur han botat sina Covid-19 patienter med en gammal känd billig astmamedicin från Astra som heter Pulmicort. Hans intervju har spridits som en löpeld på nätet och givetvis har den skapat panik inom det medicinindustriella etablissemanget. Bartlett hävdar …

Studie för att undersöka om en vanlig astmamedicin kan stoppa det värsta av COVID-19 Läs mer »

Kan stora doser C-vitamin rädda Covid-19 sjuka?

Jag efterlyser skyndsam forskning rörande C-vitaminets roll vid Covid-19 infektion eftersom vitaminet av allt att döma är viktigt. För att förstå C-vitamins betydelse vid behandling av svåra infektioner som Covid-19, är det viktigt att veta att närvaro av C-vitamin är av central betydelse för att stressmekanismerna, immunförsvaret eller nervsystemet skall fungera. Jag har inte stött …

Kan stora doser C-vitamin rädda Covid-19 sjuka? Läs mer »

Coronapandemin är driven av den metabola pandemin

Jag har i tidigare krönikor rörande coronapandemin hävdat att den är en del av den metabola pandemin som jag redogör för i boken med samma namn. Efterhand som det kommer in allt mer data rörande coronapandemin förstärks bilden av att den bara är ytterligare en yttring av denna metabola pandemi som snart omfattar halva jordens …

Coronapandemin är driven av den metabola pandemin Läs mer »

Coronapandemin avslöjar det medicinindustriella komplexet

I boken ”Den Metabola Pandemin” redogör jag för, hur dagens mäktiga medicinindustriella komplex en gång grundlades. Upprinnelsen var när världens första dollarmiljardär John D. Rockefeller beslutade sig för att satsa på uppbyggnaden av vad han kallade ”the pharmaceutical investment business”. Idén var att utveckla syntetiska kemiska preparat med medicinska effekter, ta patent på dem och …

Coronapandemin avslöjar det medicinindustriella komplexet Läs mer »