Skolmedicinen och journalisterna sviker sina plikter

Jag har under senare år upprepade gånger uppmärksammat det faktum att flertalet skolmedicinare och journalister tjänar andra intressen är det som är deras plikt. Det var bl.a. denna insikt som för tre år sedan låg bakom bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa. I min bok om den metabola pandemin har jag visat hur både skolmedicinen och journalistkåren sålt sig till de enorma ekonomiska intressena bakom livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Detta har starkt bidragit till att den metabola pandemin kan utvecklas som den gör. Dödligheten i coronapandemin, som mänskligheten nu genomlider, är i huvudsak grundlagd av den utbredda metabola sjukligheten. En färsk studie visar att upp till 90% av de som blir dödssjuka av covid-19 även är metabolt sjuka. Utan den helt onödiga metabola sjukligheten vore covid-19 inte mycket värre än en vanlig säsongsinfluensa. Vi vet hur metabol sjuklighet kan undvikas.

Skolmedicinens svek började för 110 år sedan, när oligarkerna John D. Rockefeller och Andrew Carnegie lämnade över den s.k. Flexner-rapporten till den amerikanska kongressen. Syftet var att stoppa den dåvarande floran av gamla folkmediciner och beprövade medicinska naturpreparat, så att de skulle kunna bygga upp sin farmaceutiska investeringsaffär utan störande konkurrens. Eftersom det redan då var oligarkerna som styrde USA:s politik, antogs deras lagförslag av kongressen. Därmed sjösattes den s.k. allopatiska medicinen som är baserad på för människokroppen främmande kemiska preparat med medicinsk verkan. För att få myndigheters godkännande måste preparaten genomgå en ytterst kostsam utprovnings- och godkännandeprocess. Denna var bara möjlig att finansiera för preparat som kunde patenteras, varför alla tidigare välkända preparat inte blev godkända och därmed förbjudna att användas. Detta gällde ofta naturmediciner som var uppenbart verksamma. Vitaminer och andra viktiga nutrienter som inte kunde förbjudas sopades under mattan och deras medicinska effekter förtegs och de påstods ofta grundlöst ha farliga bieffekter.

För att försäkra sig om att kunna styra in hela den medicinska vården på läkemedelsindustrins patenterade kemikalier, skaffade sig oligarkerna kontrollen över universitetens läkarutbildning med hjälp av villkorade forskningsbidrag. Den kontrollen har i princip läkemedelsindustrin över hela västvärlden fortfarande. Det innebär att läkarnas medicinska utbildning nästan inte omfattar något om kost, vitaminer och naturliga medicinskt verksamma ämnen. Den allopatiska medicinen ligger som en våt filt över hela skolsjukvården i väst.

När ni hamnar i skolsjukvårdens händer blir ni omhändertagna av läkare som nog kan sitt hantverk inom kirurgi, akutingrepp, intensivvård m.m., men när detta sedan skall kompletteras med medicinska interventioner, är det bara läkemedelsindustrins s.k. evidensbaserade kemikalier som kommer ifråga. Kost, vitaminer och annat finns inte med på kartan hos denna stympade skolmedicin. Detta har blivit övertydligt nu under coronakrisen.

Mycket starka vetenskapligt dokumenterade bevis visar på betydande, såväl profylaktiska som botande effekter av t.ex. höga doser C-vitamin och D3-vitamin mot covid-19. Trots detta kända faktum nämner inte en enda av alla dessa medicinmän med professorstitlar, som nu passerar revy varje dag i media, det. Ofta är det tvärt om, några försöker skrämma med falska påståenden om biverkan av vitaminerna och vitaminförspråkare som läkaren Annika Dahlqvist utmålas som kvacksalvare.

Den korrupta skolmedicinen har möjliggjort framväxten av en global läkemedelsindustri som drar in astronomiska belopp på sina kemikalier och en livsmedelsindustri som kan producera och prångla ut massor av hälsovådliga processade produkter baserade på billiga massproducerade råvaror. Dessa s.k. livsmedel och överförskrivning av ofta dödliga men s.k. evidensbaserade medicinska kemikalier, gör människor metabolt sjuka. Detta ligger bakom den metabola pandemi som tar 40 miljoner liv årligen. Den moderna skolmedicinen är ett totalt fiasko, eftersom mänskligheten blir allt sjukare och inte friskare som borde varit uppgiften. Sjukligheten har accelererat efter 1977 då industrin fick igenom politiska kostrekommendationer som kraftigt gynnade deras intressen.

Den här metabola pandemin har nu rasat i 40 år utan att den förment granskande journalistkåren ställt några kritiska frågor. Det beror på att de intressen som kontrollerar läkemedels- och livsmedelsindustrierna även skaffat sig näst intill total kontroll över Main Stream Media. Det som en gång var den tredje granskande statsmakten har därmed förvandlats till industrins lydiga propagandaapparat. Ständigt publicerar t.ex. Bonnierägda Expressen artiklar om hur skadligt det främsta botemedlet mot metabola sjukdomar – LCHF kost – är.

 

Coronapandemin

Vi ser nu hur coronapandemin snabbt sprider sig över världen och i Sverige som av allt att döma underskattat smittspridningen går det mot en nationell katastrof. Landet leds samtidigt av en historisk svag och lågutbildad regering där ett litet extremistparti länge haft den dominerande rollen. Den låga kompetensen hos regeringsmedlemmarna har gjort, att man tvingats att helt sätta sin tillit till den dysfunktionella skolmedicinen, som ju inte haft något att sätta emot den metabola pandemin och än mindre tycks ha något att sätta emot coronapandemin.

Hela den svenska strategin bygger på ett löst antagande om snabb flockimmunitet som inte tycks uppstå om man får tro kinesiska forskare. Strategin bygger även på den ytterst osäkra förhoppningen om att kunna sätta in ett vaccin inom något år. Vaccin mot muterande virusinfektioner är faktiskt ett diskutabelt vapen, vilket det nästan meningslösa vaccinerandet mot säsongsinfluensa visar. Erfarenheten från Svininfluensan visar även att massvaccinering är en ytterst riskabel metod p.g.a. riskerna för allvarliga biverkningar.

 

Den politik som borde föras av en kunnig och upplyst regering är:

Eftersom upp till 90% av de som blir allvarligt sjuka är metabolt sjuka på något sätt, borde en första åtgärd vara att påbjuda en radikal kostomläggning från dagens kolhydratrika kost till LCHF-kost och radikal minskning av fröoljor i kosten. Det skulle få de metabola sjukdomarna att gå tillbaka hos stora flertalet. Det kan gå på någon månad.

Den metabola sjukligheten har av skolmedicinen felaktigt pekats ut som bl.a. orsakad av högt blodkolesterol, vilket skolmedicinen behandlar med kemikalier som sänker kroppens naturliga kolesterolproduktion. Nästan en miljon svenskar står på en sådan behandling. Kolesterol är en livsnödvändig komponent i kroppens ämnesomsättning som bl.a. spelar en central roll för vårt immunförsvar och för vår lungfunktion. Kinesiska studier visar att de som blivit dödssjuka i covid-19 haft extremt lågt kolesterol. Beslut bör fattas att omedelbart avbryta merparten av all förskrivning av kolesterolsänkande preparat och att uppmana dem som står på sådana preparat att t.v. avbryta sin medicinering.

Utöver de metabola sjukdomarna ser vi en stark överrepresentation bland de som blir sjukast bland personer med mörk hy, vilket av allt att döma beror på att dessa grupper snarast regelmässigt uppvisar D-vitaminbrist. En färsk studie (se den rubricerade figuren) visar en kraftigt förebyggande effekt av D-vitamin för att mildra sjukligheten. Man bör följaktligen påbjuda ett allmänt tillskott av D3-vitamin i hög dos. Effekten av D-vitamin verkar vara så stor att den vida överträffar vad man kan förvänta sig av ett vaccin.

Upprepade både nya och gamla studier visar på en mycket tydlig antiviral effekt av höga doser C-vitamin. På många håll i världen har covid-19 patienter framgångsrikt behandlats med höga doser intravenös C-vitamin. Skolmedicinens rekommendationer för C-vitamintillskott är löjeväckande låga och sannolikt dikterade av en läkemedelsindustri som inte vill ha någon konkurrens. En rad svenska skolmedicinare har den senaste tiden uppträtt i media och påstått att C-vitamin inte hjälper och att höga doser skulle vara riskabla. Detta är en fruktansvärd lögn som inte kan vara motiverat av annat än att skydda läkemedelsindustrins intressen. C-vitamin kan intas utan allvarliga problem i mycket höga doser. Beslut bör fattas att rekommendera alla att under pandemin ta tillskott på minst 5 – 10 gram per dygn utspritt över dygnet.

Ett mineral som visat sig ha en positiv effekt mot covid-19 infektion är zink varför man även bör rekommendera kosttillskott av detta under pandemin.

Eftersom osäkerheten om att kunna få pandemin under kontroll via vaccin bör beslut även fattas att öka forskningen rörande gamla och nya antivirala medel. Det har gjorts lovande tester på många håll i världen.

 

Om vi hade haft en kompetent regeringsmakt borde man för länge sedan fattat dessa beslut.

Mitt i denna pandemi utmärker sig den av industriintressen helt dominerade skolmedicinen genom att komma med skärpta rekommendationer för medicinering med kolesterolsänkande kemikalier. Jag blev fullständigt mörkrädd när jag läste följande på Karolinska Institutets hemsida:

I augusti 2019 tog två europeiska expertorganisationer inom kardiologi och åderförkalkning, European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS), fram nya riktlinjer för behandling av blodfetter. De rekommenderade … att LDL-kolesterolnivåerna … skulle sänkas betydligt …

Båda dessa organisationer ESC och EAS är starkt sponsrade och beroende av läkemedelsindustrin som hittills dragit in 10.000 miljarder kronor bara på kolesterolsänkare. Det är en tragedi att denna jakt på kolesterolen av snöd girighet får fortgå, när vi redan på 50-talet hade forskning som visade att det saknas korrelation mellan hjärtkärlsjuklighet och kolesterol. Det blodfett som har någon betydelse därvidlag är triglycerider, men det talar inte medicinmännen om. Triglyceriderna drivs upp av socker och andra kolhydrater, en kost som ligger bakom flera av de metabola sjukdomarna.

Det är ytterst dystert att avslutningsvis konstatera att vi i detta kritiska hälsoläge inte vågar lita på skolmedicinen och att landet leds av en så okunnig och svag regering att vi inte kan förvänta oss någon beslutskraft som tar itu med den prekära situationen för landet. Därför manar jag er att gå med i vår Riksförening för Metabol Hälsa så att vi får resurser att hjälpa varandra så gott vi kan.

 

Lars Bern

 

Om ni vill stödja föreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 044

12 reaktioner på ”Skolmedicinen och journalisterna sviker sina plikter”

 1. Hedvig Ekerwald

  Det är mycket vi inte vet om coronaviruset. Då verkar det opålitligt att påstå som du gör Lars Bern: “Utan den helt onödiga metabola sjukligheten vore covid-19 inte mycket värre än en vanlig säsongsinfluensa.”

  1. Lars Bern

   Det finns redan massor av vetenskapliga studier publicerade om viruset, så det är faktiskt ganska mycket vi vet. Låt mig bara ta en källa av en lång rad som visar att ca. 90% av de som dör av detta virus är metabolt sjuka. Utan den enorma globala metabola sjukligheten vore coronapandemin inte tillnärmelsevis så hotfull och dödlig. Jag anser mig ha mycket bra på fötterna när jag skrev det du tar upp. Motbevisa mig gärna.
   https://nypost.com/2020/04/23/nearly-all-coronavirus-patients-at-northwell-health-had-underlying-condition-study/

   1. Hedvig Ekerwald

    Ska läsa din bok (som jag beställt med Bokus är lite långsammare nu). jag får återkomma därefter!

 2. Moses Mattsson

  Vi blir oupphörligen trugade på skolmedicinerna mot blodtryck, betablockerare mot hjärtsvikt och blodförtunnande. Jag har varken känt av hjärtsvikt eller haft problem med blodtrycket i hela mitt liv. Har ICD/Pacemaker med CRT, detta borde ersätta all medicin.
  Finns det litteratur som beskriver bieffekterna av liknande mediciner om dess huvudsyfte saknas ? Betablockerarna bromsar ju hjärtat till betydligt sämre ork.

 3. Håkan Rosenthal

  När jag läser än en gång och förstår hur sant och rätt du har, känns dumheten, girigheten, så övermäktig Lars, när det finns så brillianta hjärnor, varför används de inte, varför är de på fel plats, jag blir mörkrädd när jag inser att vi har ju faktiskt en lågutbildad regering, utan annat intreese än att sitta kvar, fruktansvärt, den metabola pandemin går inte undgå märka även där, tack för din strävan Lars, har vi egentligen någon hälsominister,,,, när någon börjar sina svar med ordet nej, känner jag att det budskapet som kommer, tror personen inte själv på, vilket är fallet med henne, det känns väldigt olustigt, och jag värjer mig för resten som kommer, än en gång tack Lars

 4. Ingela Stålberg

  Tack för denna förening! Bra att den finns. Tyvärr tror många okritiskt på MSM. Jag är utbildad i naturmedicin och vill gärna ibland ge tips till vänner om hur de kan få bättre hälsa, när jag ser hur de lider av ohälsa. Mina tips bemöts oftast av både misstro och eller ilska. Man får inte rucka på världsbilden. De menar att om det funnits en alternativ (naturmedel) behandlingsmetod som hjälpte, så skulle den ha funnits inom skolmedicinen. Alltså är allt annat därmed kvacksalveri, enligt dom. MSM har verkligen lyckats med sin indoktrinering.

 5. Tack, Lars, för att du inte tiger!
  Klarsyn och konstruktivitet vs dumhet och girighet…
  En märklig värld vi lever i – det är bara att streta på!
  Tack för denna förening!
  Den är ett av de små ljusen…

 6. Jan Andersson

  Vad betyder >75 nmol/L uttryckt i mera vanliga termer såsom mg. Skulle behöva få bilden tolkad till svenska i en kort beskrivning av resultaten.

 7. stephan wänqvist

  dosen C-vitamin och D-vitamin är den inte relativt kroppsvikt – det måste vara skillnad om man väger 100 kg eller 50 kg?

Kommentarer är stängda.