Inbjudan till årsmöte

lördag 21 januari kl 18:30 – 20:30
Waterfront Conference i Stockholm

Som du tidigare fått information om håller RMH Riksföreningen för Metabol Hälsa på att byta namn till NORDISKA FÖRENINGEN FÖR NATURLIG NÄRING OCH METABOL HÄLSA med samma organisationsnummer. Det gör vi eftersom föreningen NNC Nordic Nutrition Council läggs ner och går ihop i den förstärkta föreningen .

LÄKARUPPROPET – INTERNATIONELL MEDICINSK KONFERENS
Lördag och söndag 21 – 22 januari 2023 arrangerar Läkaruppropet en internationell konferens på Waterfront Conference i Stockholm. Ordföranden i Läkaruppropet föreläste på en succéartad konferens i Oslo 19 november 2022 och fick på stående fot många välrenommerade läkare och forskare att tacka ja till konferensen i Stockholm. Hittills har de klart med 9 utländska föreläsare, däribland Assem Malhotra, som föreläste hos vår förening hösten 2021 och som gärna kommer till oss igen. Dessutom deltar Läkaruppropets ledning vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att nätverka i vår jakt på att förstärka vår styrelse och ett utmärkt tillfälle att sprida information om vår ”nya” förening.

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
Konferensen hålls 10-18 båda dagarna och därför har vi bokat lokal på Waterfront för vårt årsmöte att hållas lördag 21 januari kl 18:30 – 20:30

Här följer mer information om den internationella konferensen där det bl,a. framgår att om du betalar före 15 december får du rabatt på konferenspriset. Bankgiro och swish nummer finns också och ange namn och gärna att du tillhör Föreningen NNMH.

Årsmötet är givetvis kostnadsfritt. För att rösta på årsmötet måste årsavgift ha betalats senast 2020.
Anmälan sker genom att svara via e-post på medlemsutskicket den 5 dec, eller genom att skicka epost till lo.landin@metabolhalsa.se .

Hoppas vi ses i Stockholm den 21 januari.
Jag passar på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Lars-Olof (LO) Landin Mobil: 0708-125 467
Ordförande i Riksföreningen för Metabol Hälsa