Från årsmötet  
6 juni 2022 kl 15 på Dalarö 

På årsmöte den 6 juni 2022 bestämdes att Riksföreningen för Metabol Hälsa går ihop med föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) under nytt namn.
En ny styrelse valdes med Lars-Olof (LO) Landin som ny ordförande och Mona B Sjöberg från NNC som vice ordförande.
Lars Bern har avgått ur styrelsen av åldersskäl, men kommer att fortsätta arbeta för den sammanslagna föreningen.

Riksföreningens presentation nedan har fått ny färg och en ny logo i NNCs färger. Föreningens nya namn är ännu inte klart, men vi fortsätter arbetet för Näring och Metabol Hälsa i den sammanslagna föreningen med samma organisationsnummer.

Tills NNC formellt upphör som förening i oktober kommer den nyvalda styrelsen att arbeta med samgåendet.

Justerat Årsmötesprotokoll hittar du här.