Metabol ohälsa 

Obalanser i kroppens ämnesomsättning
Ovetenskapliga amerikanska kostråd om minskat intag av naturliga mättade fetter i kosten och att ersätta dem med kolhydrater och vegetabiliska industrioljor, har från slutet av 1970-talet lett till att 2 miljarder människor i världen blivit sjuka. 40 miljoner dör årligen i förtid.

Sockerprodukter ersätter naturliga fetter som smakförstärkare i processade livsmedel. Kombinerat med industrialiseringen av matproduktionen med tillsatser av främmande och giftiga ämnen har det lett till att alltfler får autoimmuna reaktioner och inflammationer – en pandemi som bara fortsätter att växa.

De första symptomen är viktökning och högt blodsocker, som redan drabbar drygt 2 miljarder människor i världen. Samtliga dessa sjukdomar kan knytas till ökad ohälsa p.g.a. omställning av människors kosthållning och livsstil.


Så här blir du sjuk

• Insulinresistens och diabetes (=sockersjuka)
• Inflammationer och autoimmuna reaktioner
• Hjärt- & kärlsjukdomar och högt blodtryck
• Karies och tandröta
• Tarmsjukdomar
• Alzheimer och annan demens
• Cancer

Den metabola pandemin drivs på av starka ekonomiska intressen inom den globala livsmedelsindustrin. Tillståndet förvärras av att skolmedicinen främst sätter in behandling med läkemedelsindustrins kemiska preparat, som bara mildrar symtom utan att bota.


Vad kan vi göra?

Samhället saknar fungerande förebyggande hälsovård
Myndigheter som ska skydda allmänintresset som Livsmedelsverket och Läkemedelsverket klarar inte sin uppgift utan agerar som industrins bundsförvanter.
Du som vill undvika metabol ohälsa måste därför själv skaffa dig kunskap.
Vi måste ta eget ansvar för vår hälsa.

Därför har vi startat Riksföreningen för Metabol Hälsa.
På kort tid har vi engagerat många människor i hela landet och börjar nu organisera lokala aktionsgrupper.  

Stöd oss i kampen mot den metabola pandemin.