Startsida

Välkommen till Riksföreningen för Metabol Hälsa!

Föreningen har just grundats via ett inledande möte på Dalarö i Stockholms Skärgård den 12 mars 2017, på initiativ av Lars Bern.

Ett femtiotal personer var närvarande vid föreningens grundande och en interimsstyrelse och tillika valberedning har tillsatts för att starta upp föreningen och så småningom utlysa ett årsmöte där föreningen slutligen bildas.

Föreningen har bildats för att på ett samlat sätt försöka sprida och förmedla kunskap om vår tids farsot de metabola sjukdomarna och vad vi som privatpersoner själva kan och måste göra för att undvika dessa.

Vi måste i dagsläget själva ta på oss detta ansvar för vår hälsa, då vi från sjukvården inte kan räkna med något stöd i detta.
Dels har sjukvården väldigt bristfällig kunskap om vad metabol sjukdom beror på och hur man behandlar den, och dels är sjukvården som det är redan så överbelastad så det finns helt enkelt inte resurser till att hantera och stödja oss i detta.

Om du känner att du vill stödja oss och vår verksamhet så anmäl redan nu intresse via e-post till medlem@metabolhalsa.se.
Medlemskapet kostar för privatperson 200 kr / år, vi skickar ut mer information till dig om medlemskapet och olika betalningssätt när vi har detta framme.